Pretraga poslovnih subjekata genije.hr

Broj pronađenih zapisa: 1

Za detaljniji uvid u registar budite slobodni kontaktirati nas na našu e-mail adresu genije@genije.hr ili putem forme za kontakt.
KOMUNALNO MLJET d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge
Adresa:Zabrežje 2, 20225 BABINO POLJE
Grad / opcina: MLJET
OIB:78985387533
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Kontakt osoba:direktor Dragan Medan
Telefon:020/745-185
E-mail:valentina@komunlno-mljet.hr
Web adresa:www.komunalno-mljet.hr
Osnovna djelatnost NKD: 3811 Skupljanje neopasnog otpada
Telefon2: 020/745-187,
Proizvodi i usluge: Skupljanje i odvoz otpada iz kucanstava i privrednih subjekata, Prodaja naftnih derivata, ulja i sitnih dijelova, Prerada bocate vode, prodaja vode kucanstvima i opskrba vodom