Pretraga poslovnih subjekata genije.hr

Broj pronađenih zapisa: 1

Za detaljniji uvid u registar budite slobodni kontaktirati nas na našu e-mail adresu genije@genije.hr ili putem forme za kontakt.
PARKOVI d.o.o. Trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih povr
Adresa:Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA
Grad / opcina: OPATIJA
OIB:41874531291
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Kontakt osoba:direktor Raul Degano dipl.ing.
Telefon:051/401300, 401301
Telefaks:051/401313
Mobitel:099/738-3025
E-mail:parkovi-opatija@ri.t-com.hr
Web adresa:www.parkovi-opatija.hr
Osnovna djelatnost NKD: 8130 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Uprava: Skelište Lipovica 2, 51410 OPATIJA
Proizvodi i usluge: Uslužna djelatnost uređenja I održavanja krajolika, Izvođenje hortikulturnih radova, Projektiranje i zaštita hortikulturnih površina, Održavanje i upravljanje plaža i obalnih puteva, Održavanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih zelenih površina, Niskogradnja