Pretraga poslovnih subjekata genije.hr

Broj pronađenih zapisa: 1

Za detaljniji uvid u registar budite slobodni kontaktirati nas na našu e-mail adresu genije@genije.hr ili putem forme za kontakt.
G.B.B. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Adresa:Bubnjarci 1j, 47282 KAMANJE
Grad / opcina: KAMANJE
OIB:32117488471
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Kontakt osoba:direktor Branko Gorše
Telefon:047/757344
Telefaks:047/600544
Mobitel:098/209317
E-mail:gbb@gbb.hr
Web adresa:www.gbb.hr
Žiro račun:2340009-1110199373
Osnovna djelatnost NKD: 2599 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Proizvodi i usluge: Strojna obrada metala deformacijom - duboko vučenje, Štancanje (automatizirano i pojedinačno), Oštrenje traka, Izrada alata i naprava, Usluga strojne obrade na klasičnim strojevima, Usluga rezanja žicom, Bušenje elektrodom i erodiranje, Industrijska bravarija, Antikorozivno i dekoratisno lakiranje